Back to shit

Jak marketing wpływa na ludzi: psychologia zachowań konsumenckich

Publish: 25/05/2023
Jak marketing wpływa na ludzi: psychologia zachowań konsumenckich

Marketing to nie tylko sprzedaż towarów i usług, ale także sztuka wpływania na zachowania konsumentów. Każdego dnia spotykamy się z reklamami, które próbują przekonać nas do zakupu czegoś, czego nie planowaliśmy. Ale jak to się dzieje? W jaki sposób marketing wpływa na ludzi i nasze decyzje i dlaczego często kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy?

Teoria piramidy potrzeb Abrahama Maslowa

Jedną z głównych teorii wyjaśniających wpływ marketingu na zachowania konsumentów jest teoria piramidy potrzeb Abrahama Maslowa. Stwierdza ona, że ludzie mają pięć poziomów potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne, szacunku i samorealizacji. Marketing wykorzystuje tę teorię do tworzenia reklam, które zaspokoją te potrzeby.

Na przykład reklama samochodu może odwoływać się do potrzeby bezpieczeństwa i szacunku, pokazując, że posiadanie tego samochodu zwiększa status i zapewnia bezpieczeństwo.

Teoria dysonansu poznawczego Leona Festingera

Inną teorią wyjaśniającą wpływ marketingu na zachowania konsumentów jest teoria dysonansu poznawczego Leona Festingera. Stwierdza ona, że ludzie mają tendencję do utrzymywania spójności między swoimi przekonaniami a zachowaniem.

Jeśli dana osoba ma przekonanie, że powinna dbać o swoje zdrowie, ale kupuje niezdrową żywność, pojawia się dysonans poznawczy.

Marketing wykorzystuje tę teorię do tworzenia reklam, które przekonają ludzi, że ich zachowanie jest zgodne z ich przekonaniami. Na przykład reklamy zdrowej żywności mogą odwoływać się do przekonań ludzi, że powinni dbać o swoje zdrowie.

Ponadto marketing wykorzystuje techniki psychologiczne, aby wpływać na zachowania konsumentów.

Na przykład technika dowodu społecznego, w której reklamy pokazują, że wiele osób już kupiło dany produkt lub usługę, co sprawia, że ludzie czują, że nadążają za innymi. Lub technika ograniczania, w której reklama mówi, że produkt jest ograniczony ilościowo, co sprawia, że dana osoba czuje, że musi się spieszyć, aby nie przegapić.

W ten sposób marketing wpływa na zachowania konsumenckie ludzi, wykorzystując różne teorie i techniki psychologiczne.

Należy jednak pamiętać, że każda osoba jest inna i może inaczej reagować na reklamę. Dlatego ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji o zakupie brać pod uwagę swoje potrzeby i przekonania, a nie tylko patrzeć na reklamę. I nie zapominaj o krytycznym myśleniu, ponieważ trudno jest je znaleźć, gdy widzisz wiele pięknych, interesujących i “bardzo potrzebnych” rzeczy.

Dodaj komentarz

Previous article
Next article

Related news